GASTBLOG: ‘Valentijn’

renee iseli - smits

Dat het lang niet altijd even makkelijk is om de partner van iemand met een gehoorbeperking te zijn, wordt in de meeste gevallen onderschat. Hoe je het ook wendt of keert, een partner met gehoorbeperking heeft invloed op een relatie. 
Een partner moet elke dag rekening houden met deze gehoorbeperking, is daarbij ook mens en vergeet dit natuurlijk regelmatig. Het is bijna Valentijn en een mooie gelegenheid om hier bij stil te staan.

Gehoorbeperking en een relatie

Door de gehoorbeperkte partner hierop te worden aangesproken is weliswaar noodzakelijk maar ook niet altijd leuk. Ook heeft de goed horende partner vaak de rol van tolk wanneer zijn of haar gehoorbeperkte partner iets niet verstaat. Dit gebeurt veelal zonder morren of klagen.

In een relatie zijn we meestal zo op elkaar ingespeeld, dat deze ondersteuning vanzelf gaat, zonder nadenken. Daar ben je partner voor, toch?
 Van een goedhorende partner verwachten wij, gehoorbeperkten, vaak dat hij of zij geduldig dingen herhaalt. Dat hij of zij duidelijk praat en het nu wel weet dat iets tegen ons zeggen vanuit een andere kamer geen zin heeft. En ook moeten wij regelmatig onze grenzen aangeven, ook al is dat voor een goedhorende partner soms lastig.

valentijn gehoorbeperking

Leren en ontwikkelen

Toen mijn man en ik elkaar leerden kennen, hoorde en verstond ik nog beter. Wij wisten allebei nog weinig af van een gehoorbeperking, behalve dat ik wat minder hoorde en hoortoestellen droeg. Na de verslechtering van mijn gehoor leerden wij gezamenlijk: ik om aan te geven wat ik nodig had, hij hoe hier mee om te gaan.

En wij leren nog steeds samen. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot: ik mopper wel eens, als hij vergeet mij te vertellen dat de wasmachine klaar is, want de piep hoor ik niet. Hij moppert wel eens als ik hem weer vertel, dat hij wat duidelijker moet praten. Maar samen komen we er altijd weer uit.

In een relatie waar een van beide partners gehoorbeperkt is, zijn het juist vaak de kleine dingen die het hem doen. Zo wordt mijn man vrijwel elke ochtend wakker getrild, omdat ik een gewone wekker niet hoor. Ik slaap door zijn wekker heen. Als we met anderen in gesprek zijn, hoef ik hem maar even aan te kijken en mijn man snapt gelijk dat ik iets niet heb verstaan of begrepen. Hij herhaalt dit dan voor mij. Ook weet hij inmiddels dat hij op straat links van mij moet lopen, omdat mijn linkeroor nog het meeste hoort.

Valentijn

Daarom vanaf deze plek, voor Valentijnsdag, een welgemeend dank je wel aan alle partners van een gehoorbeperkte partner, en mijn Valentijn in het bijzonder!

renee iseli - smits

Reacties op "GASTBLOG: ‘Valentijn’"

Er zijn nog geen reacties. Reageer ook!

Reactie plaatsen