Labyrinthitis

Labyrinthitis is een ontsteking aan het evenwichtsorgaan. Hier valt ook de half-cirkelvormige kanalen onder. De oorzaak van deze ontsteking is grotenndeels onbekend. Vaak wordt er verondersteld dat een virus-infectie ten grondslag ligt. Ook kan dit een gevolg zijn van een andere infectie in het hoofd. De belangrijkste symptomen zijn:

  • Duizeligheid
  • Evenwichtsproblemen
  • Gehoorproblemen
  • Schokbewegingen van de ogen
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Tinnitus

Oorzaken

Labyrinthitis kan voorkomen bij allerlei leeftijden en kan ontstaan door verschillende factoren. Dit kan zijn een virus in het binnenoor, buikvirus, herpes virus, bacteriële infectie (bijvoorbeeld een middenoorontsteking), ademhalingsziekte en besmettelijke organismen. Er zijn ook een aantal factoren die er voor zorgen dat u een verhoogd risico op labyrinthitis heeft. Hierbij valt te denken aan roken, grote hoeveelheden alcohol drinken, veel stress en medicijnen.