KNO-arts

KNO staat voor Keel, Neus en Oren. Een KNO-arts is een medisch specialist op het gebied van aandoeningen aan de keel, de neus, de. De afkorting KNO is wellicht niet helemaal een juiste beschrijving voor een KNO-arts. Naast problemen of aandoeningen met de keel, neus en oren houdt een KNO-arts zich ook bezig met andere aandoeningen aan het hoofd en de hals. Hierbij valt te denken aan aandoeningen met de speekselklieren, de slokdarm of gezwellen aan het gelaat. Een betere benaming zou daarom ook een chirurg voor keel, neus en oren en overige hals- en hoofdaandoeningen zijn.

Het werkveld

De meeste KNO-artsen zijn werkzaam in een ziekenhuis. Naast het spreekuur voert een KNO-arts ook operaties uit. Bekende operaties die een KNO-arts uitvoert zijn het verwijderen van de keelamandelen, een correctie aan het neustussenschot of het corrigeren van flaporen. Gemiddeld is een KNO-arts ongeveer 75% van de tijd kwijt aan het spreekuur en 25% aan operaties en behandelingen.

De opleiding

In Nederland duurt de opleiding tot KNO-arts 5 jaar. Het basisdeel duurt 4 jaar waarna er in het laatste jaar een specialisatie zal plaatsvinden. Hier kan de KNO-arts in opleiding zich specialiseren in otologie, hoofd-halschirurgie, laryngologie en rhinologie. Voor deze opleiding dient men echter eerst de opleiding tot basisarts te voltooien.