Gebarentaal

gebarentaalGebarentaal is een taal die visueel is ingesteld en voornamelijk door mensen met prelinguale doofheid  wordt gesproken. Prelinguale doofheid (voor de taal) is vaak aangeboren waardoor deze groep mensen niet weten wat geluid is. Mensen die wel kunnen horen communiceren met geluid, maar dat is voor de groep prelinguale doven geen oplossing. Daarom communiceren zij visueel aan de hand van gebaren. Gebarentaal heeft een eigen woordenschat en grammatica. Anders dan veel horende mensen denken is er geen universele gebarentaal. Er zijn ruim 130 verschillende gebarentalen die bekend zijn in de Internationale Index van Talen. Naast landelijke gebarentalen bestaan er ook regionale varianten en zelfs dialecten. In Nederland kennen we echter geen regionale gebarentaal of dialecten, maar is er één standaard. Dit is de NGT, oftewel de Nederlandse GebarenTaal.

Gebarentaal voor postlinguale doven en plotsdoven

De groep prelinguale doven is vaak opgegroeid met gebarentaal, maar voor de postlinguale doven en de plotsdoven is het vaak een stuk moeilijker. Zij zijn opgegroeid met de gesproken taal en moeten op latere leeftijd pas gebarentaal gaan leren. Vaak gebruiken zij daarom een andere vorm van  deze taal. Dit is het NmG, het Nederlands ondersteund met Gebaren. Dit is een combinatie van geluid en gebaren uit de Nederlandse GebarenTaal.