Elektro-hypersensitiviteit

Door de digitalisering staat iedereen bloot aan veel elektromagnetische velden. Elektro-hypersensitiviteit (EHS) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die verband houden met elektromagnetische straling.

Tweedeling

Er is een tweedeling als het gaat om de schadelijkheid van elektromagnetische straling. De ene partij zegt dat het niet schadelijk is en verdient miljoenen aan draadloze apparatuur. En de andere partij beweert dat Elektro-hypersensitiviteit bestaat. EHS kan ook worden gezien als een allergie voor elektro. EHS komt vaak voor in combinatie met hypergevoeligheid. Dit houdt in dat mensen gevoelig zijn voor andere milieufactoren, zoals chemische geuren, laag geluid, voedsel en UV licht. Hoe de prikkel van elektromagnetische velden het lichaam precies verstoren is onbekend.

Klachten elektro-hypersensitiviteit

Symptomen die snel opkomen zijn druk op het trommelvlies, oorsuizen en duiziligheid. Dit kan zich uitbreiden met hoofdpijn, drukkend gevoel in het hoofd, dreunen in het gehoor, gehoorverlies, moeiheid, concentratieverlies en huidirritaties. Na enkele uren tot dagen kan er een overgevoeligheid voor geluid en licht, prikkelbaarheid en slapeloosheid ontstaan. Uiteindelijk zou dit tot veel ernstigere klachten kunnen leiden.

Oplossing

De oplossing om dit te voorkomen wanneer u weet dat u hier snel last van krijgt, is om zo veel mogelijk apparaten uit te zetten en in een omgeving te gaan wonen waar de elektromagnetische velden zwak zijn.