Audioloog

Een audioloog wordt vaak verward met een medisch specialist. Dit is echter niet terecht. Een audioloog is vooral een technisch specialist op het gebied van het gehoor. Een KNO-arts kan een professionele hoormeting afnemen, maar in sommige gevallen kunnen de resultaten niet voldoende zijn voor een diagnose. Dit kan te maken hebben met ingewikkeld hoorverlies. In dat geval kan een KNO-arts u naar een audioloog sturen. Kinderen jonger dan 16 jaar worden altijd naar een audioloog gestuurd bij blijvende gehoorschade. Deze heeft de kennis en de apparatuur om uiterst nauwkeurige hoortesten af te nemen. Veel nauwkeuriger dan een audicien of KNO-arts kan afnemen. Complexe gevallen met betrekking tot gehoorschade en gehoorverlies zullen vrijwel altijd naar een audiologisch centrum gestuurd worden. De gehoortesten die daar afgenomen worden kunnen precies de aard van de gehoorschade aantonen.

Verwijzing nodig voor bezoek aan audioloog

Een audioloog kan aan de hand van de uitslagen zeer goed advies geven over het juiste hoortoestel voor uw situatie. Vaak werkt een audioloog samen met andere specialisten om zo samen tot de beste oplossing te komen. U kunt overigens zelf geen afspraak maken bij een audioloog in een audiologisch centrum. U heeft hierbij een verwijzing nodig van uw eigen huisarts, de KNO-arts en in het geval van kinderen van de kinderarts. Voor de onderzoeken en het advies van een audioloog bestaat een vergoeding vanuit uw (basis)zorgverzekering.