Stad Holland vergoeding

Stadholland-logoStad Holland is een kleine, zelfstandige zorgverzekeraar die nauw samenwerkt met de DSW Zorgverzekeraar. U kunt zowel een basisverzekering als verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten. Vanuit Stad Holland krijgt u een vergoeding van 75% voor de aanschaf van uw gehoorapparaat. U moet echter wel aan alle voorwaarden voldoen zoals gesteld in Hoortoestel Vergoeding. De overige 25% is voor uw eigen rekening en valt onder de wettelijk vastgelegde eigen bijdrage. Toch kunt u deze eigen bijdrage met de juiste aanvullende verzekering van Stad Holland verder afdekken.

Vergoeding hoortoestel Stad Holland basisverzekering

Bij Stad Holland kunt u 1 basisverzekering afsluiten. Dit is een restitutieverzekering. Bij een restitutieverzekering heeft u de vrije keuze uit zorgaanbieders, wat in uw geval wil zeggen dat u zelf een audicien kunt uitzoeken voor de vergoeding van 75%. Dit in tegenstelling tot een naturapolis, waar u geen vrije keuze in audiciens heeft. Hier kunt u voor de vergoeding van 75% enkel terecht bij audiciens waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Heeft u naast de restitutiepolis van Stad Holland ook een aanvullende verzekering afgesloten? Dan kan de vergoeding nog verder stijgen, waardoor u in sommige gevallen helemaal niets zelf hoeft bij te dragen.

Vergoeding hoortoestel Stad Holland aanvullende verzekeringen

Naast de basisverzekering kunt u 6 verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten. Dit zijn Compact AV, Jongeren AV, Standaard AV, Uitgebreide AV, Extra Uitgebreide AV en tot slot AV Zorg Riant. 3 van de 6 verzekeringen kennen een extra dekking voor de eigen bijdrage. Deze zijn als volgt:

  • Uitgebreide AV: 100% tot een maximum van €250,- per 5 jaar (vergoeding eigen bijdrage);
  • Extra Uitgebreide AV: 100% tot een maximum van €250,- per 5 jaar (vergoeding eigen bijdrage);
  • AV Zorg Riant: tot 16 jaar 100%. Vanaf 16 jaar 100% tot een maximum van €250,- per jaar (vergoeding eigen bijdrage).

In sommige gevallen zal deze vergoeding passend zijn om de eigen bijdrage geheel af te dekken. In andere gevallen zal er een klein bedrag overblijven voor uw eigen rekening. Bovenstaande vergoedingen gelden voor 2017 en komen van de website van Stad Holland Verzekeringen.

Waarom Gehoortest.nl?

Via Gehoortest.nl bent u altijd verzekerd van een kwalitatieve hoortest van een stAr audicien in de buurt.

  • Kennis over vergoedingen
  • Vrijblijvend advies
  • StAr-gecertificeerd
  • Altijd bij u in de buurt