Spraakverstaan

spraakverstaanSommige mensen kunnen alles horen wat er tegen hun gezegd wordt, maar niet verstaan. Vaak gaat het verstaan van gesprekken lastiger bij grote gezelschappen of in een luidruchtige omgeving. Mensen die hier last van hebben zijn vaak aan het einde van een dag bekaf, voornamelijk wanneer er die dag veel gesprekken worden gevoerd, presentaties worden gevolgd, enz. Er moet veel moeite worden gedaan om een gesprek te kunnen volgen. Een typisch zinnetje is dan ook: “Wat zegt u?”.

Horen en verstaan

Horen doe je met je oren, maar verstaan doe je met je hersenen. Een geluid is een trilling die zich bijvoorbeeld via de lucht voortbeweegt. De oren zijn er om de trillingen op te vangen en sturen een geluidssignaal naar onze hersenen. De gehoorzenuw zorgt ervoor dat het geluidssignaal in de gehoorcentra van de hersenen komt. Wanneer er een verkeerd signaal wordt gestuurd, moeten de hersenen harder werken om de geluiden om te zetten in woorden. De hersenen zetten vervolgens de geluiden om in woorden. Wanneer de hersenen de geluiden niet goed omzet, dan is het lastiger om de ander te verstaan.

Drie communicatieproblemen

De meeste voorkomende klacht is dat mensen geluiden wel waarnemen, maar het niet verstaan. Dit probleem is onder te verdelen in drie communicatieproblemen. Deze zijn:

  1. Verlies van gehoorgevoeligheid: Dit houdt in dat men moeite heeft met het verstaan van zachte spraak. Wanneer mensen gehoorverlies hebben dan is het niet meer mogelijk om geluiden en spraak op de reguliere luidheidsniveaus te horen. Om dit op te lossen moeten zachte geluiden harder worden gemaakt. Dit kan een lichte vorm van gevoeligheidsverlies compenseren.
  2. Hoogfrequent verlies: Hierbij heeft men moeite met het horen van medeklinkers. Hierbij valt te denken aan de medeklinkers t, sh, f, p, s en th. Door dit communicatieprobleem kunnen andere woorden worden verstaan dan dat gezegd is. Een gesprek volgen wordt hierdoor lastig, maar ook het participeren in een gesprek is een moeilijke opgave.
  3. Focusverlies: Dit is moeite hebben met verstaan in een lawaaierige omgeving. Het lawaai hoeft hier vaak niet eens hard voor te zijn. Voor iemand met gehoorproblemen kan het lastig zijn om achtergrondgeluiden te onderscheiden van een conversatie.

De mate van problemen met spraakverstaan hangen van de persoon af. Sommigen hebben af en toe problemen met het verstaan van mensen, terwijl anderen hier constant moeite mee hebben.

Gratis hoortest

Als u problemen ondervindt met het verstaan van gesprekken, dan kunt u uw audicien om advies vragen. Er is helaas geen oplossing voor dit gehoorprobleem, maar uw audicien kan wel met u kijken naar oplossingen om het horen en verstaan gemakkelijker te laten verlopen. Uw StAR gecertificeerde audicien zal eerst een geheel gratis hoortest bij uw uitvoeren. Zo kan uw probleem goed in kaart worden gebracht. Vervolgens krijgt u de uitslag en een passend advies. Wilt u deskundig advies van een audicien bij u in de buurt? Vul dan onderstaand formulier in.

Waarom Gehoortest.nl?

Via Gehoortest.nl bent u altijd verzekerd van een kwalitatieve hoortest van een audicien bij u in de buurt.

  • Kwalitatieve hoortest
  • StAr-gecertificeerd
  • Vrijblijvend advies
  • Altijd bij u in de buurt